• Café de l'orangeraie
    Fotografia di: A. Peluquere