• Couple carrying shopping bags and enjoying.
    Fotografia di: Ivanko80/Shutterstock.com