• The fortress Nya Älvsborgs fästning.
    Fotografia di: Kjell Holmner