Foto: Mickael Tannus/Familjen Helsingborg
Västersjön och Rössjön

Västersjön och Rössjön

Västersjön och Rössjön har bildats i gropen efter ett stort isblock och är sk dödissjöar. Vattnet kommer från Hallandsås mossar och myrar, via flera bäckar. Här finns en rik vegetation med både gula och vita näckrosor, notblomster och styvt braxengräs. I Västersjön kan man bada och fiska; här finns ett utmärkt bestånd av gös, gädda, abborre, ål och braxen. Fiskekort säljs bl a på Ängelholms Turist Center. Rössjön är ett fågelskyddsområde.
Läs mer
Se Stränder på karta