Provided by: DigitalMammoth&Shutterstock.com
Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday
Morning weather symbol 15.8° C weather symbol 16.8° C weather symbol 17.4° C weather symbol 14.8° C weather symbol 14.6° C weather symbol 16° C weather symbol 16.1° C
Noon weather symbol 17.7° C weather symbol 19.1° C weather symbol 18.8° C (2.4 mm) weather symbol 19.6° C weather symbol 20.2° C weather symbol 20.6° C weather symbol 20.7° C
Evening weather symbol 15.2° C weather symbol 14.7° C weather symbol 17° C weather symbol 18.4° C weather symbol 19.6° C weather symbol 19.5° C weather symbol 19° C
Morning Noon Evening
Wednesday weather symbol 15.8° C weather symbol 17.7° C weather symbol 15.2° C
Thursday weather symbol 16.8° C weather symbol 19.1° C weather symbol 14.7° C
Friday weather symbol 17.4° C weather symbol 18.8° C (2.4 mm) weather symbol 17° C
Saturday weather symbol 14.8° C weather symbol 19.6° C weather symbol 18.4° C
Sunday weather symbol 14.6° C weather symbol 20.2° C weather symbol 19.6° C
Monday weather symbol 16° C weather symbol 20.6° C weather symbol 19.5° C
Tuesday weather symbol 16.1° C weather symbol 20.7° C weather symbol 19° C

Weather provided by YR.no