Provided by: Karl Bruninx / Visit Leuven
Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Morning weather symbol 6.3° C weather symbol 5.3° C weather symbol 2.6° C (2.3 mm) weather symbol 4.1° C weather symbol 5.4° C weather symbol 2.1° C
Noon weather symbol 6.3° C weather symbol 7.6° C weather symbol 6.2° C weather symbol 2.3° C (3.6 mm) weather symbol 6.2° C weather symbol 7.7° C weather symbol 7.8° C
Evening weather symbol 4.6° C weather symbol 5.6° C weather symbol 4.6° C weather symbol 2° C weather symbol 6.4° C weather symbol 4.9° C weather symbol 6.3° C (0.7 mm)
Morning Noon Evening
Tuesday weather symbol 6.3° C weather symbol 4.6° C
Wednesday weather symbol 6.3° C weather symbol 7.6° C weather symbol 5.6° C
Thursday weather symbol 5.3° C weather symbol 6.2° C weather symbol 4.6° C
Friday weather symbol 2.6° C (2.3 mm) weather symbol 2.3° C (3.6 mm) weather symbol 2° C
Saturday weather symbol 4.1° C weather symbol 6.2° C weather symbol 6.4° C
Sunday weather symbol 5.4° C weather symbol 7.7° C weather symbol 4.9° C
Monday weather symbol 2.1° C weather symbol 7.8° C weather symbol 6.3° C (0.7 mm)

Weather provided by YR.no