• Skansenbadet Foto Erik Nilsson Båstad Hamn
    Автор фото: Erik Nilsson Båstad Hamn