• The fortress Nya Älvsborgs fästning.
    来源: Kjell Holmner