• Toompea hill with tower Pikk Hermann and Russian Orthodox Alexander Nevsky Cathedral, view from the tower of St. Olaf church, Tallinn, Estonia.

    Bra att veta

    Tallinn

Foto: kavalenkava/Shutterstock.com

Our travel guides are free to read and explore online. If you want to get your own copy, the full travel guide for this destination is available to you offline* to bring along anywhere or print for your trip.​

*this will be downloaded as a PDF.

Price

€4,95

Purchase
Ankomst - sjövägen

Ankomst - sjövägen

Färjor korsar Finska viken mellan Tallinn och Helsingfors flera gånger om dagen. De kör sträckan på ungefär 2 till 3 timmar. Från sent på våren till sent på hösten trafikerar också snabba fartyg rutten och minskar resetiden till bara 1,5 timmar. Färjorna mellan Tallinn och Stockholm avgår varje kväll, resan tar ungefär 15 timmar. St Peter Line:s kryssningsfartyg gör en rundresa på Östersjön två gånger i veckan och kan anlitas för en enkelresa på natten från Tallinn till S:t Petersburg. Man kan göra returresan med buss eller tåg. I vissa fall kan kryssningspassagerare som fortsätter sin resa stanna över i S:t Petersburg utan visum. Världens största kryssningsarrangörer har inkluderat Tallinn i sina kryssningsrutter – staden tar emot över 300 besök per säsong, vilket gör den till den tredje mest besökta kryssningsdestinationen i Östersjöområdet. Passagerarterminalerna ligger på gångavstånd från den medeltida Gamla stan.
Läs mer
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Innerstaden i Tallinn är mycket kompakt och lätt att röra sig i och det går enkelt att nå destinationer som befinner sig längre bort tack vare stadens nätverk av bussar, trådbussar och spårvagnar. Kollektivtrafiken pågår från 6:00 till 23:00 (vissa linjer fram till 24:00). Biljettsystemet fungerar med slumpvisa kontroller, så du kan stiga på via vilken dörr som helst och behöver inte visa upp något för föraren. Du måste dock ha en validerad biljett, annars riskerar du böter på 40 €. En del passagerare har rätt att använda systemet gratis: barn under skolåldern (under 7), en vuxen som åker med ett barn under 3 år, registrerade invånare i Tallinn (med ett individualiserat smartkort och leg). När man beräknar att göra högst tre resor i lokaltrafiken är det enklast att använda enkelbiljetter som kostar 1.60 euro. Du kan köpa biljetterna direkt från föraren. Om du planerar fler än tre resor i lokaltrafiken är det billigare att använda sig av ett (opersonligt) smartkort.
Läs mer
Taxi

Taxi

Taxi kan anlitas på gatan, beställas per telefon eller via Taxify app. De finns också uppställda framför större hotell och i större korsningar. Priserna är inte enhetliga - de sätts av taxibolagen själva och kan variera kraftigt. Varje taxi har en gul etikett med sina priser på bilens högra bakre fönster. Kostnaden består vanligen av en startavgift plus en taxa efter antal kilometer. Ovan är ett exempel på typiska avgifter. Man kan be föraren att specificera kostnaden för resan i förväg för att undvika missförstånd.
Läs mer
Hälso- och säkerhetstips

Hälso- och säkerhetstips

Vid en olycka eller plötslig sjukdom, ring efter ambulans gratis från vilken telefon som helst: 112. Apoteken är vanligen öppna kl. 10:00-19:00. Två av dem är öppna hela natten: Südameapteek – Tõnismägi 5, tfn: +372 644 2282 och Vikerlase 16, tfn: +372 638 4338. Apoteken i shoppingcentren är vanligen öppna 9:00-21:00. Det krävs inga vaccinationer eller hälsocertifikat för inresa till Estland. Det är frivilligt att ha sjukförsäkring. De estniska trafiklagarna stadgar att det är obligatoriskt att ha en lysande reflektor på högra sidan av ytterkläderna nattetid eller vid dålig sikt, i synnerhet på vintern.
Läs mer