• Unos torn Kulbacken Västervik
    Foto: Holger.Ellgaard/cc by-sa 4.0/wikimedia (cropped)

Our travel guides are free to read and explore online. If you want to get your own copy, the full travel guide for this destination is available to you offline* to bring along anywhere or print for your trip.​

*this will be downloaded as a PDF.

Price

€4,95

Purchase
Casimirsborgs gård

Casimirsborgs gård

Casimirsborg, en historisk egendom med anor från 1380, har delar av sitt ursprungliga slott i källarvalven. Den nuvarande byggnaden, från 1829, har tidstypiska detaljer som den stora salongen, den största privata salen i Tjust och norra Småland, och ett unikt nygotiskt kapell. Det rymmer ett kulturmuseum i det gamla spannmålsmagasinet, som visar utställningar om jordbrukshistoria, bronsåldern, och målade golv. Gården har också betydande rester från bronsåldern, vilket indikerar dess förflutna som ett regionalt kraftcenter. Med orörda bronsåldersmiljöer erbjuder Casimirsborg populära guidade turer som kombinerar föreläsningar med besök på gamla gravar och hällristningar.
Läs mer
Gladhammar gruvor

Gladhammar gruvor

Gladhammargruvorna, bland Sveriges äldsta, avslöjar en rik historia av metallutvinning dejting tillbaka till 1100-talet. Platsen, en gång avgörande i kobolt- och kopparbrytning, erbjuder nu en inblick i dess flitiga förflutna med informativa skärmar och natursköna platser för besökare att njuta av. En kort stig leder förbi gruvorna till en lugn sjö, perfekt för en reflekterande promenad. Även om de djupa axlarna är säkert avspärrade, området förblir ett fängslande resmål för både historiaentusiaster och naturälskare.
Läs mer
Båtsmansstugorna

Båtsmansstugorna

Båtsmansgränd är en smal gränd belägen i Gamla Öster, området ovanför hamnen. Här hittar du åtta pittoreska, timmerinramade båtstugor, byggda på 1740-talet. Deras enkla men traditionella design återspeglar tidens arkitektoniska stil. Ursprungligen fungerade de som hem för båtmännen och deras familjer, som Västerviks stad var tvungen att utrusta för kronans räkning. Under första hälften av 1900-talet inrymde stugorna medlemmar av medborgarnas brandkår. På 1970-talet omvandlades dessa numera kulturarvslistade stugor till vandrarhem, som kan hyras på sommaren.
Läs mer
Psykiatriska museet

Psykiatriska museet

Västerviks sjukhus, som öppnades 1912, etablerades på grund av det akuta behovet av psykiatriska vårdinrättningar. Sjukhuset fungerade som ett fristående samhälle med cirka 1400 patienter och 900 anställda på sin topp. Det var en sluten värld, nu avslöjad på Psykiatriska museet. Museet är inrymt i en tidigare avdelning återställd till sitt ursprungliga skick. Besökare kan ta en guidad tur för att lära sig om vårdpraxis under sjukhusets operativa dagar. Museet har också fotografier från den tiden. Förutom den permanenta utställningen anordnas flera mindre evenemang varje år.
Läs mer
S:ta Gertruds kyrka

S:ta Gertruds kyrka

När Västervik grundades på sin nuvarande plats 1433 av Erik av Pommern beviljades invånarna fyra skattefria år, varav det första var att bygga en kyrka. Gudstjänster hölls här i nästan 500 år, med den sista höga mässan på Kristi Konungens högtid (Domssöndagen) 1905. Den nya kyrkan, S:t Petri, invigdes den första advent samma år. Sedan dess användes S:ta Gertruds för olika ändamål, inklusive för spannmålslagring under första världskriget. Så småningom uppstod idén att återställa kyrkan som en plats för tillbedjan, och S:ta Gertruds invigdes på nytt den 18 juni 1933. Kyrkans ursprungliga torn, som förstördes av blixten under en gudstjänst 1762, ersattes på 1780-talet av det nuvarande, ritat av den kände arkitekten Carl-Fredrik Adelcratz. Bland kyrkans många värdefulla artefakter finns en Wisteniusorgel från 1743, som anses vara ett av Sveriges mest värdefulla organ.
Läs mer
Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik

Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik

Välkommen till Nordens längsta smalspåriga järnväg mellan Hultsfred och Västervik. Smalspåret är ett levande museum som visar upp järnvägsresan för 40-50 år sedan. På sommaren rullar både ångtåg och järnvägsbussar längs spåren, med bokade turer för grupper tillgängliga året runt. Järnvägen har utsetts av Riksantikvarieämbetet som ett av landets mest intressanta industrimonument och korsar natursköna landskap, längs sjöar och förbi branta berg.
Läs mer