• Sweden. Botanical Garden of Uppsala University
    Foto: Estea/Shutterstock.com
  • Botaniska Trädgården, Uppsala
    Foto: Destination Uppsala