• Couple carrying shopping bags - San Francisco, California
    Foto: Kamil Macniak/Shutterstock.com