• Rogalowe Muzeum Poznania
    Foto: Jakub Pindych