• Frösåkers Brygga
    Foto por ©Kristoffer Hasselberg, Västerås & C