• Historiska museet, Stockholm
    Foto por Mr Bullitt