• Rogalowe Muzeum Poznania
    Foto por Jakub Pindych