Välkommen till Afrika

Fakta

Antal länder: 54
Klimat: Hela Afrika har ett tropiskt eller subtropiskt klimat
Folkmängd: 900 miljoner
Roliga fakta: Idag talas det uppskattningsvis ungefär 1800 språk