• Couple in front of a shopping window - Waikiki, Hawaii
    Foto: Bobex-73/Shutterstock.com