• New York, New York - Weather

    7 day forecast

dibrova
Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday
Morning weather symbol 0° C (1 mm) weather symbol -1.7° C weather symbol -7.3° C weather symbol -3.6° C weather symbol -17.4° C weather symbol -12° C weather symbol 0.8° C (2.7 mm)
Noon weather symbol 2° C weather symbol -1.4° C weather symbol -7.7° C weather symbol -4.7° C weather symbol -19.7° C weather symbol -11.8° C weather symbol 8° C (2.7 mm)
Evening weather symbol 3.8° C weather symbol -2.1° C weather symbol -2.6° C weather symbol -6.9° C weather symbol -11.1° C weather symbol -3.4° C weather symbol 9.1° C (7.8 mm)

Weather provided by YR.no