• Västerås Flygmuseum
    Foto por © Tommy Olsson, Västerås & Co
  • Foto por Visit Västerås