• Turkish breakfast
    Foto: Natalia Van Doninck/Shutterstock.com