• Svampen in Örebro
    Foto: Mikhail Markovskiy/Shutterstock.com