• Turkish kebab
    Foto: Ali Haydar / Shutterstock.com