• Carlsson på Kajen
    Автор фото: © Clifford Shirley, Västerås & Co.