• Musée d'arts de Nantes
    Fotografia di: C.Clos