Foto por © Clifford Shirley, Västerås & Co / Visit Västerås