Ryttmästarbostället - Major's official residence - Skövde - Arrivalguides.com