• soldater från Karlskrona
    Provided by: Kulturkompaniet